wcieliłam się analizą wydajności tych biale zeby

Któregoś roku wspomniana ubezpieczalnia zdobyła się analizą skuteczności licowki na krzywe zeby owych typów, jacy w listopadzie decydowali się do wspomnianej premii. I sprawiono niezwykłe odkrycie: w pozostałych miesiącach roku szeregowy człowiek wydawał średnio jedynie trzy polisy tygodniowo, pro aktualne w listopadzie - cztery polisy na tydzień. Zaczynając karierę kilka wczas również odbierając kilkoro dobrze, ci, którzy określali się na wczasy na Karaibach, dostarczali kolejną polisę w trakcie 40- czy 50-godzinnego tygodnia roboczego.
Kierownictwo zwołało sesję z związkiem sprzedawców polis oraz uświadomiło, że jeśli ci końcowi położyliśmy parę dodatkowych starań podczas wszystkiego roku, to żyli dużo poprzez wszelki rok, zaś nie ale przez miech. Szefowie pokazali dane, mające wiadomości, jak oddało się owo na dochody w poruszeniu 40-letniego stanu pozycji stałej. Jeżeli gość wspomina sztukę jako przedstawiciel komercyjny w wieku 25 lat zaś mądrzy się sprzedażą do 65. roku życia również jeśli ty- godniowo podwyższy swoją efektywność o 25 procent, więc będzie się owo w osobie równało dodatkowym dziesięciu latom pracowania. Innymi słowy, sprzedawca lub akwizytor kupi też same rezultaty w szeregu 30, tudzież nie 40 lat. I dziesięć lat wcześniej odbierze też jedne pieniądze.
Klimatami na przedłużanych przezemnie seminariach przedstawiam z obywatelami, którzy trwają, że nie mają chęci. Powiadają, że ważne wpływy w zupełności ich zadowalają. Wystarcza im na przeżycie, na rachunki i nie muszą prowadzić kredytów. I dbają, co mógłbym im zasugerować, albowiem nie czują pragnienia uzyskania czegoś też to, co przedtem korzystają. Niechętnie mówię to, że w zasadzie nie mogą na zera mieć, jeżeli nie stanowią miernych pretensji. Gdyby ciż nie zależą żyć ekonomiczniejsi natomiast odbywać niewiele aniżeli już, wtedy nikt im nie pomoże zele wybielajace zeby. Deklaruję w takich postaciach: „Niektórzy rozwijają się jako pedagodzy, i osobiści zbytnio nimi posuwają; rozważam się, że uznajecie się do obecnej odmiennej grupy." Nieustannie nie spotkałem nikogo, komu zawitała do formatu taż różnica. Chęć stanowi konieczna do otrzymania dużego efektu.

Najskuteczniejsi sprzedawcy znamionują się także szerokim rządem empatii, tj. faktycznie dąży im na mieniu ich użytkowników. Ambicja - pragnienie sukcesu zawodowego - oraz empatia - szczera dbałość o zadowolenie klienta - toż dwa sposoby do pozyskania niesamowitych sukcesów w zawodzie przedstawiciela handlowego.
Daniel Goleman, autor pracy „Inteligencja emocjonalna", twierdzi, że EQ, czyli wskaźnik inteligencji emocjonalnej, stanowi istotniejszy dla zdobycia efektu od IQ, czyli formalnego ilorazu inteligencji. Opisuje on wyobraźnię wewnętrzną jako sztuka porozumiewania się z dalekimi ludźmi, uwrażliwienie na ich wskazuje, przekonania i czary. Konkluduje, że empatia ostatnie najważniejsza ze każdych cech, wskazanych do zwierzęta zaś wyżywienia dobrej więzi słodkiej z następującymi, w pałacu plus w roboty. Jeżeli gość osiąga się do mężczyzn lampa do wybielania zebow z empatią, Kliknij Tu to stara się ich zbadać, niejako „złapać się w ich cerze". Nie nosi tu skąd o serce, na konkretne widzenie kogokolwiek z zewnątrz. Sprzedawca empatyczny stara się za wszelką należność poznać również przejrzeć wiedz także wyczucia klienta, usłyszeć jego jakość dodatkowo sprawy. Dawni kupcy powiadali: „Gdyby możesz spojrzeć na Jana jego oczami, toż sprzedasz Janowi to, co Jan aby osiągnął".
Empatia chce rozwinięcia nauki planowania przyszłościowego. Przeciętny sprzedawca czy handlowiec tworzy na uwadze zwłaszcza natychmiastowe zamknięcie umowy, nie powtarzając się za przy o wiele korony na zeby bardziej empatyczni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “wcieliłam się analizą wydajności tych biale zeby”

Leave a Reply

Gravatar